SIA “Vangažu Namsaimnieks” informē, ka atbilstoši MK noteikumos Nr.408 “Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi” noteiktajai kārtībai, sākot no 2019.gada aprīļa, dzīvokļu īpašniekiem ir iespēja iepazīties ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas ieņēmumu un izdevumu pārskatu par iepriekšējo kalendāra gadu.

 Klienti aicināti iepazīties ar informāciju SIA “Vangažu Namsaimnieks”, biroja telpās Gaujas ielā 6, Vangažos, apmeklētāju pieņemšanas laikā: pirmdienās 8:00 – 17:00, ceturtdienās 08:00 – 19:00.


 

LauvaMedia - Web dizains, mājas lapu izstrāde, iPad/iPhone aplikāciju izstrāde