Iepirkumi

SIA “Vangažu Namsaimnieks” kā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas   Vangažos un Gaujā, Ropažu novadā pārvaldnieks un apsaimniekotājs, izsludina cenu aptauju par  ventilācijas kanālu tīrīšanu.

Objekti:   13 dzīvojamās mājas Vangažos,   (2 stāvi) ;

                 26 dzīvojamās mājas Vangažos,  (5 stāvi)

                 Tīrīšanas termiņš : līdz 2021.gada 15.novembrīm.

Lūgums piedāvājumā norādīt cenas:

Nosaukums

Mērvienība

Cena, bez PVN

Ventilācijas kanālu tīrīšana no jumta (ēkās ar 1 līdz 2 st.)

kanāls

 

Ventilācijas kanālu tīrīšana no jumta (ēkās ar 1 līdz 5 st.)

kanāls

 

Ventilācijas kanālu apsekošana, tehniskā stāvokļa pārbaudes akta sastādīšana

1 akts

 

Aizgruvumu likvidēšana  ventilācijas kanālā

metrs

 

 

Cenu piedāvājumu lūdzam atsūtīt uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.  līdz 2021.gada  23. augustam  plkst.12:00.

 

_________________________________________________________________________________________________________

SIA “Vangažu Namsaimnieks” kā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas  Dārzu ielā 14, Vangažos, Ropažu novadā pārvaldnieks un apsaimniekotājs, izsludina cenu aptauju par dabasgāzes piegādi 24 dzīvokļu dzīvojamās mājas Dārzu ielā  14, Vangažos, apkurei un karstā ūdens apgādei no 2021.gada 1.oktobra līdz 2022.gada 30.septembrim.

 

Vidējais dabasgāzes patēriņš gadā nepārsniedz 25 000 m³.

 

Lūgums piedāvājumā norādīt dabasgāzes piegādes gala cenu par 1 kWh (ar uzglabāšanas un pārvades izdevumiem), bez PVN.

 

Cenu piedāvājumu lūdzam atsūtīt uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

līdz 2021.gada 29.augustam  plkst.12:00.

 

_________________________________________________________________________________________________________

 

SLUDINĀJUMS TRANSPORTLĪDZEKĻA PĀRDOŠANAI PAR BRĪVU CENU

Tiek pārdota SIA “Vangažu Namsaimnieks” piederošā kustamā manta – vieglais pasažieru transportlīdzeklis VW TRANSPORTER, ar valsts reģistrācijas Nr. GB 3453, VIN kods WV2ZZZ70ZTH011791. Transportlīdzekļa pirmreizējās reģistrācijas datums ir 15.08.1995., nobraukums – 375672 km., sēdvietu skaits – 7, motora tilpums – 1896 cm³, aprīkots ar dīzeļdzinēju. Transportlīdzeklis nav lietojams, tam nav spēkā esošas tehniskās apskates.

Transportlīdzekļa nosacītā cena ir EUR 175.00 (viens simts septiņdesmit pieci euro, 00 centi) bez PVN.

Transportlīdzekli var apskatīt Gaujas ielā 6, Vangažos, pie SIA “Vangažu Namsaimnieks” garāžas.

Pretendentiem, kuri vēlas pirkt transportlīdzekli, no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2021.gada 15.februārim plkst.17:00 jāiesniedz SIA “Vangažu Namsaimnieks” Izsoles komisijai (Gaujas iela 6, Vangaži) pieteikums par transportlīdzekļa pirkšanu par brīvu cenu. Pieteikumu var iesniegt arī, nosūtot to pa pastu vai elektroniski uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. . Ja līdz 2021.gada 15.februārim plkst.17:00 transportlīdzekļa pirkšanai par brīvu cenu ir reģistrējies viens pretendents, Izsoles komisija trīs darba dienu laikā pieņems lēmumu par pretendenta atzīšanu par transportlīdzekļa pircēju un izsniegs pretendentam izziņu par norēķinu veikšanu.

Ja līdz 2021.gada 15.februārim plkst.17:00 ir reģistrēti vairāki pieteikumi transportlīdzekļa pirkšanai par brīvu cenu, starp šīm personām 2021.gada 18.februārī plkst. 12:00 SIA “Vangažu Namsaimnieks” birojā, Gaujas ielā 6, Vangažos, tiks rīkota mutiska izsole ar augšupejošu soli. Izsoles solis – EUR 10,00 (desmit euro, 00 centi) bez PVN.

Pircējam pirkuma cenas samaksa būs jāveic piecu darba dienu laikā pēc izziņas norēķinu veikšanai saņemšanas, iemaksājot visu pirkuma maksu SIA “Vangažu Namsaimnieks” norēķinu kontā AS “Swedbank”, konta Nr. LV82HABA0551035765351, ar norādi “Transportlīdzekļa VW TRANSPORTER, GB 3453, pirkuma maksa”.

Saņemt atsavināšanas noteikumus var SIA “Vangažu Namsaimnieks” birojā, Gaujas ielā 6, Vangažos, tālr. Nr.67998694, no informācijas publicēšanas brīža līdz 2021.gada 15.februārim plkst. 17:00. Atsavināšanas noteikumi elektroniski pieejami SIA “Vangažu Namsaimnieks” mājas lapā www.vnams.lv sadaļā “Iepirkumi”.

Saņemt atsavināšanas noteikumus var SIA “Vangažu Namsaimnieks” birojā, Gaujas ielā 6, Vangažos, tālr. Nr.67998694, no informācijas publicēšanas brīža līdz 2021. gada 15.februārim plkst. 17:00. Atsavināšanas noteikumi elektroniski pieejami SIA “Vangažu Namsaimnieks” mājas lapā www.vnams.lv sadaļā “Iepirkumi.

 

 

____________________________________________________________________

 

 

Paziņojumi par iepirkumu izsludināšanu


SIA „Vangažu Namsaimnieks”, reģ. nr.50003142371, adrese: Gaujas iela 6, Vangaži, Inčukalna novads, LV-2136, kā sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs izsludina sekojošus iepirkumus.

Iepirkuma dokumentus var saņemt elektroniski pasūtītāja mājaslapā: www.vnams.lv

Pasūtītāja kontaktpersona: Elvijs Novickis, tālrunis 67995139, e- pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

projekti-bilde-asdasd__________________________________________________________________________________________________________________________

 
Publicēšanas datums Iepirkuma priekšmets Piedāvājuma iesniegšanas termiņš Iepirkuma noteikumi Līguma izpildītājs Līgumcena EUR bez PVN
Lēmuma par līguma slēgšanu pieņemšanas datums
08.03.2018

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi daudzdzīvokļu
dzīvojamā mājā Gaujas iela 9, Vangaži, Inčukalna novads

19.03.2018
plkst. 12:00

 Paziņojums par iepirkumu

Nolikums

iepirkums pārtraukts 
12.12.2017

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi daudzdzīvokļu
dzīvojamā mājā Gaujas iela 9, Vangaži, Inčukalna novads

21.12.2017
plkst. 12:00

Iepirkuma procedūras ziņojums

Atbildes uz jautājumiem

Pielikumi

 Paziņojums par iepirkumu

Nolikums

iepirkums pārtraukts 
10.11.2017

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi daudzdzīvokļu
dzīvojamā mājā Vidzemes iela 13, Vangaži, Inčukalna novads

 
11.12.2017 plkst. 12:00

Iepirkuma procedūras ziņojums 

Atbildes uz jautājumiem

Pielikumi

 Paziņojums par iepirkumu

Nolikums

iepirkums pārtraukts 
25.08.2017

Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu renovācija daudzdzīvokļu
dzīvojamā mājā Vidzemes iela 5, Vangaži, Inčukalna novads

05.09.2017
plkst. 12:00

Pielikumi

 Paziņojums par iepirkumu

Nolikums

26.06.2017

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Vidzemes iela 5, Vangaži, Inčukalna novads

12.07.2017 plkst. 12:00

Pielikumi

 Paziņojums par iepirkumu

Nolikums

 
30.03.2015

Nr. VN 2015/3 KF

„Katlumājas rekonstrukcija ar divu jaunu šķeldas katlu 1,4 MW katrs uzstādīšanu Gaujaslīču ielā 41, Gauja, Inčukalna novads”

06.05.2015

plkst. 12:00

Atbildes uz jautājumiem

 Pielikumi

2. kārtas nolikums

 Paziņojums par iepirkumu

Nolikums

 

 SIA „Vidzemes Energoceltnieks.”, reģ. Nr. 44103008831 849998.33  07.05.2015 
27.03.2015

Nr. VN 2015/2 KF

„Katlumājas ar šķeldas katliem 1.1 MW un 1.4 MW tehniskā projekta izstrāde  un būvniecība Miera ielā 1, Inčukalnā"

06.05.2015

plkst. 12:00

Grozītais 2. kārtas nolikums

Grozījumi 2. kārtas nolikumā

Atbildes uz jautājumiem

Pielikumi

2. kārtas nolikums 

 Paziņojums par iepirkumu

Nolikums

 SIA „P.M.G.”, reģ. Nr. 50003699021 1029670.00  07.05.2015 
 13.03.2015

 Nr. VN 2015/1 KF

  Siltumtrašu rekonstrukcija Gaujaslīču ielā Gaujā, Inčukalna novadā un siltumtrašu izbūve pa Miera, Saules un Zvaigžņu ielām  Inčukalnā

16.04.2015

plkst. 12:00

Precizējumi

2. kārtas nolikums 

Paziņojums par iepirkumu

Nolikums

SIA „Vidzemes Energoceltnieks.”, reģ. Nr. 44103008831 326988.73 

08.05.2015 

LauvaMedia - Web dizains, mājas lapu izstrāde, iPad/iPhone aplikāciju izstrāde