Iedzīvotāju zināšanai!

SLUDINĀJUMS TRANSPORTLĪDZEKĻA PĀRDOŠANAI PAR BRĪVU CENU

Tiek pārdota SIA “Vangažu Namsaimnieks” piederošā kustamā manta – vieglais pasažieru transportlīdzeklis VW TRANSPORTER, ar valsts reģistrācijas Nr. GB 3453, VIN kods WV2ZZZ70ZTH011791. Transportlīdzekļa pirmreizējās reģistrācijas datums ir 15.08.1995., nobraukums – 375672 km., sēdvietu skaits – 7, motora tilpums – 1896 cm³, aprīkots ar dīzeļdzinēju. Transportlīdzeklim nav spēkā esošas tehniskās apskates.

Transportlīdzekļa nosacītā cena ir EUR 700.00 (septiņi simti euro, 00 centi) bez PVN.

Transportlīdzekli var apskatīt Gaujas ielā 6, Vangažos, SIA “Vangažu Namsaimnieks” pagalmā, darba laikā, dežurantu tālr. nr. 67995261.

Pretendentiem, kuri vēlas pirkt transportlīdzekli, no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2019.gada 1.novembrim plkst.17:00 jāiesniedz SIA “Vangažu Namsaimnieks” Izsoles komisijai (Gaujas iela 6, Vangaži) pieteikums par transportlīdzekļa pirkšanu par brīvu cenu. Pieteikumu var iesniegt arī, nosūtot to pa pastu vai elektroniski uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. . Ja līdz 2019.gada 1.novembrim plkst.17:00 transportlīdzekļa pirkšanai par brīvu cenu ir reģistrējies viens pretendents, Izsoles komisija trīs darba dienu laikā pieņems lēmumu par pretendenta atzīšanu par transportlīdzekļa pircēju un izsniegs pretendentam izziņu par norēķinu veikšanu.

Ja līdz 2019.gada 1.novembrim plkst.17:00 ir reģistrēti vairāki pieteikumi transportlīdzekļa pirkšanai par brīvu cenu, starp šīm personām 2019.gada 6.novembrī plkst. 12:00 SIA “Vangažu Namsaimnieks” birojā, Gaujas ielā 6, Vangažos, tiks rīkota mutiska izsole ar augšupejošu soli. Izsoles solis – EUR 10,00 (desmit euro, 00 centi) bez PVN.

Pircējam pirkuma cenas samaksa būs jāveic piecu darba dienu laikā pēc izziņas norēķinu veikšanai saņemšanas, iemaksājot visu pirkuma maksu SIA “Vangažu Namsaimnieks” norēķinu kontā AS “Swedbank”, konta Nr. LV82HABA0551035765351, ar norādi “Transportlīdzekļa VW TRANSPORTER, GB 3453, pirkuma maksa”.

Saņemt atsavināšanas noteikumus var SIA “Vangažu Namsaimnieks” birojā, Gaujas ielā 6, Vangažos, tālr. Nr.67998694, no informācijas publicēšanas brīža līdz 2019. gada 1.novembrim plkst. 17:00. Atsavināšanas noteikumi elektroniski pieejami SIA “Vangažu Namsaimnieks” mājas lapā www.vnams.lv.

 

https://incukalns.lv/public/lat/pasvaldiba1/iepirkumi_izsoles_un_citi_pazinojumi/izsoles/

https://incukalns.lv/public/lat/pasvaldiba1/iepirkumi_izsoles_un_citi_pazinojumi/atsavinasanas_un_citi_pazinojumi/

Paziņojums par dzīvokļa Nr.32, kas atrodas Vidzemes ielā 12, Vangažos, Inčukalna novadā, ar kopējo platību 29.4 m² izsoles rezultātiem

06.09.2019. Inčukalna novada domes Izsoles komisija apstiprinājusi nekustamā īpašuma īres tiesību izsoles rezultātus. Par izsoles uzvarētāju atzīta– fiziskā persona .., kura nosolījis augstāko cenu EUR . mēnesī. Papildus īrniekam maksājami visi likumā noteiktie nodokļi un līgumā noteiktie komunālie maksājumi.

Paziņojums par dzīvokļa Nr.11, kas atrodas Siguldas ielā 2, Vangažos, Inčukalna novadā, ar kopējo platību . m² izsoles rezultātiem

02.08.2019. Inčukalna novada domes Izsoles komisija apstiprinājusi nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.11, kas atrodas Siguldas ielā 2, Vangažos, Inčukalna novadā, ar kopējo platību , m² īres tiesību izsoles rezultātus.

Par izsoles uzvarētāju atzīta– fiziskā persona .., kura nosolījis augstāko cenu EUR . mēnesī. Papildus īrniekam maksājami visi likumā noteiktie nodokļi un līgumā noteiktie komunālie maksājumi.

Paziņojums par dzīvokļa Nr.9, kas atrodas Gaujaslīču ielā 39, Gaujā, Inčukalna novadā, ar kopējo platību . m² izsoles rezultātiem

0.0.2019. Inčukalna novada domes Izsoles komisija apstiprinājusi nekustamā īpašuma īres tiesību izsoles rezultātus. Par izsoles uzvarētāju atzīta– fiziskā persona .., kura nosolījis augstāko cenu EUR . mēnesī. Papildus īrniekam maksājami visi likumā noteiktie nodokļi un līgumā noteiktie komunālie maksājumi.


Paziņojums par dzīvokļa Nr.1, kas atrodas Gaujas ielā 3, Vangažos, Inčukalna novadā, ar kopējo platību 29.2 m² izsoles rezultātiem

07.06.2019. Inčukalna novada domes Izsoles komisija apstiprinājusi nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1, kas atrodas Gaujas ielā 3, Vangažos, Inčukalna novadā, ar kopējo platību 29,2 m² īres tiesību izsoles rezultātus.

Par izsoles uzvarētāju atzīta– fiziskā persona R.S., kura nosolījis augstāko cenu EUR 35.87 mēnesī. Papildus īrniekam maksājami visi likumā noteiktie nodokļi un līgumā noteiktie komunālie maksājumi.

 

Paziņojums par dzīvokļa Nr.8, kas atrodas Vidzemes ielā 15, Vangažos, Inčukalna novadā, ar kopējo platību 36.3 m² izsoles rezultātiem

06.06.2019. Inčukalna novada domes Izsoles komisija apstiprinājusi nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.8, kas atrodas Vidzemes ielā 15, Vangažos, Inčukalna novadā, ar kopējo platību 36.3 m², īres tiesību izsoles rezultātus.

Par izsoles uzvarētāju atzīta– fiziskā persona E.A., kura nosolījis augstāko cenu EUR 131.71 mēnesī. Papildus īrniekam maksājami visi likumā noteiktie nodokļi un līgumā noteiktie komunālie maksājumi.

 

Paziņojums par dzīvokļa Nr.48 (četrdesmit astoņi), kas atrodas Siguldas ielā 2 (divi), Vangažos, Inčukalna novadā, kadastra Nr. 8017 900 1252, ar kopējo platību 42,2 m² un kopīpašuma 4160/320174 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 80170020302001, izsoles rezultātiem

30.11.2018. Inčukalna novada domes Izsoles komisija apstiprinājusi nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.48 (četrdesmit astoņi), kas atrodas Siguldas ielā 2 (divi), Vangažos, Inčukalna novadā, kadastra Nr. 8017 900 1252, ar kopējo platību 42,2 m² un kopīpašuma 4160/320174 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 80170020302001, īres tiesību izsoles rezultātus.

Par izsoles uzvarētāju atzīta– fiziskā persona E.B, kura nosolījis augstāko cenu EUR 62,07 (sešdesmit divi euro un 7 centi) mēnesī. Papildus īrniekam maksājami visi likumā noteiktie nodokļi un līgumā noteiktie komunālie maksājumi.


 

2018 gads Vangažos ienāk ar ilgi gaidīto māju renovāciju!

 

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašnieki Gaujas ielā 9, Gaujas ielā 14 un Vidzemes ielā 5 ir sev un citiem pierādījuši, ka viņi spēj kopīgi vienoties un pieņemt šo atbildīgo lēmumu par sava mājokļa atjaunošanu vai kā pieņemts teikt – renovāciju.

2018. gada vasarā visu trīs dzīvojamo māju īpašnieki nodibināja biedrības un noslēdza virkni līgumu, kas saistīti  ar mājas renovāciju. Līgumi slēgti gan ar ALTUM, gan Swedbank, kura kreditē renovācijas darbus, gan arī ar būvnieku, būvuzraugu un autoruzraugu.

Projekta kopējās izmaksas ēkai Gaujas ielā 9 sastāda EUR 215`932 eiro, ēkai Gaujas ielā 14 sastāda EUR 205`306 eiro un ēkai Vidzemes ielā 5 sastāda EUR 134`524 eiro.

Renovācijas ietvaros visām trim ēkām tiks siltināta ēkas fasāde, cokola daļa un bēniņu, pagraba pārsegumi. Tiks nomainīts jumta segums, kā arī logi un durvis koplietošanas telpās. Tiks izbūvēta jauna apkures sistēma un katram dzīvoklim tiks uzstādīts individuālais siltuma skaitītājs.

Būvdarbus veic SIA “RIKO”, autoruzraudzību nodrošina projekta autors SIA “ARCHE”, savukārt tā ieviešanas atbilstību būvnormatīvu prasībām, veicot būvuzraudzību izpilda SIA “Brangi”. Projekta vadību šim garajam procesam nodrošina SIA “SNL”. 

Lielu ieguldījumu šo projektu virzībā un pozitīvu lēmumu pieņemšanā ir veikuši visu trīs māju vecākie. Viņu uzņēmība un entuziasms ir tik spēcīgi, ka tie aizrauj arī pārējos dzīvokļu īpašniekus un visi ir noticējuši, ka ar savu aktīvu dalību mājas kopīpašuma sakopšanā var sasniegt daudz, tādējādi radot prieku par sasniegto un apmierinājumu par to, ka dzīvosim skaistā, sakoptā vidē!

SIA “Vangažu Namsaimnieks” kā māju pārvaldnieks pateicas īpašniekiem par pacietību un sapratni šajā ilgajā procesā!

 

SIA “Vangažu Namsaimnieks”

Projektu vadītāja,

Sarma Novicāne Lazdāne

 

 

 

 

 

 

 

INFORMĀCIJA!

 

 

 

No š.g. 13.jūnija SIA "Vangažu namsaimnieks", veiks siltumtīklos esošā siltumnesēja jeb tehniskā ūdens iekrāsošanu ar krāsvielu, kas iekrāsos ūdeni zaļā nokrāsā. Pievienotā krāsviela ir uz ūdens bāzes. Ūdens iekrāsošana nepieciešama, lai konstatētu tehniskā ūdens noplūdes siltumtīklos, kā arī, lai atrastu ēkās esošos bojātos karstā ūdens sildītājus. Pievienotā krāsviela siltumnesējā nav kaitīga iedzīvotāju veselībai, bet karsto ūdeni pārtikā lietot nedrīkst.

 

Gadījumā, ja karstā ūdens apgādes sistēmā parādās ūdens ar zaļu nokrāsu, vai, ja šādas krāsas ūdens noplūdes no siltumtīkliem novērojamas apkārtējā vidē, lūdzam nekavējoties ziņot SIA "Vangažu namsaimnieks" pa tālruni 67995261 vai 27707030.

 

 

 

SIA “Vangažu namsaimnieks” administrācija.

 

Cien. dzīvokļu īpašnieki!

  

          Informējam, ka to māju dzīvokļu īpašniekiem, kurās nav noslēgti pārvaldīšanas līgumi vai normatīvo aktu noteiktā kārtībā dzīvokļu īpašnieki nav vienojušies par apsaimniekošanas maksas apmēru, SIA “Vangažu Namsaimnieks” ir sagatavojusi plānotās apsaimniekošanas maksas tāmes 2018.gadam.

Šos dokumentus katrs dzīvokļa īpašnieks vai tā pilnvarota persona var apskatīt SIA “Vangažu Namsaimnieks” birojā Gaujas ielā 6, Vangažos.

Aicinām dzīvokļu īpašniekus izvērtēt iesniegtās apsaimniekošanas maksas tāmes un pieņemt lēmumu par to apstiprināšanu vai noraidīšanu atbilstoši 2017.gada 11.jūlija Ministru kabineta noteikumos Nr.408 “Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi” norādītajai kārtībai.

Jautājumu gadījumā vērsties SIA “Vangažu Namsaimnieks” birojā Gaujas ielā 6, Vangažos.

 

Māju apsaimniekotājs - SIA „Vangažu Namsaimnieks”

23.11.2017

LauvaMedia - Web dizains, mājas lapu izstrāde, iPad/iPhone aplikāciju izstrāde