Projekti

 

 
 
 
 
 
 
   
 V5  
V5 

 

 

 

 

projekti-bilde-asdasd  

 

 

Paziņojums par realizētiem projektiem

 

SIA „Vangažu Namsaimnieks” informē, ka ir pabeigti būvdarbi projektiem “Katlumājas ar šķeldas katliem 1.1 MW un 1.4 MW tehniskā projekta izstrāde un būvniecība Miera ielā 1, Inčukalnā” un “Katlumājas rekonstrukcija ar divu jaunu šķeldas katlu 1.4 MW katrs uzstādīšanu Gaujaslīču ielā 41, Gaujā”, kuri tika realizēti Eiropas Savienības Kohēzijas fonda 3.darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.2.1.1. apakšaktivitātes „Pasākumi centralizētas siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai” ietvaros realizējamam projektam „Siltumenerģijas ražošanas efektivitātes paaugstināšana, sekmējot fosilā kurināmā aizvietošanu ar atjaunojamiem kurināmiem”, saskaņā ar Valsts aģentūru „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” noslēgtā līguma nosacījumiem (līguma Nr.L-PCS-15-0132).

 

Abas katlumājas ir nodotas ekspluatācijā un jau šobrīd nodrošina Inčukalna novada iedzīvotājus ar siltumenerģiju.

 

       Kā arī ir pabeigti būvdarbi projektam „Siltumtrašu rekonstrukcija Gaujaslīču ielā Gaujā, Inčukalna novadā un siltumtrašu izbūve pa Miera, Saules un Zvaigžņu ielām Inčukalnā”, kuri tika realizēti Eiropas Savienības Kohēzijas fonda 3.darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.2.1.1. apakšaktivitātes „Pasākumi centralizētas siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai” ietvaros realizējamam projektam „Siltumenerģijas zudumu samazināšana pārvades un sadales sistēmās”, saskaņā ar Valsts aģentūru „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” noslēgtā līguma nosacījumiem (līguma Nr.L-PCS-15-0131).

________________________________________________________________

 

 

      SIA “Vangažu Namsaimnieks” informē, ka 2015.gada 31.martā ar Latvijas investīciju un attīstības aģentūru tika noslēgts līgums Nr. L-PCS-15-0131 projekta „Siltumenerģijas zudumu samazināšana pārvades un sadales sistēmās” īstenošanu darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.2.1.1.apakšaktivitātes „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai” ietvaros (projekta Nr. PCS/3.5.2.1.1/14/06/030).

 

     Projekta ietvaros tiks veikti siltumtrašu rekonstrukcijas darbi Gaujaslīču ielā, Gaujā un jaunas siltumtrases izbūves darbi Miera, Saules un Zvaigžņu ielās Inčukalnā.

 

     Projekta kopējās izmaksas ir EUR 336388,47, no tām Attiecināmās izmaksas ir EUR 242192,31. Kohēzijas fonda Atbalsta finansējums ir EUR 96876,92.

 

     Projekta īstenošana tiek uzsākta 31.03.2015. un pabeigta 15.11.2015.

  _________________________________________________________________

 

 

     SIA “Vangažu Namsaimnieks” informē, ka 2015.gada 31.martā ar Latvijas investīciju un attīstības aģentūru tika noslēgts līgums Nr. L-PCS-15-0132 projekta „Siltumenerģijas ražošanas efektivitātes paaugstināšana, sekmējot fosilā kurināmā aizvietošanu ar atjaunojamiem kurināmiem” īstenošanu darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.2.1.1.apakšaktivitātes „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai” ietvaros (projekta Nr. PCS/3.5.2.1.1/14/06/035).

 

     Projekta ietvaros tiks veikti jaunas katlumājas būvniecības darbi Miera ielā 1, Inčukalnā un esošās katlumājas rekonstrukcijas darbi Gaujaslīču ielā 41, Gaujā.

 

     Projekta kopējās izmaksas ir EUR 2042862,36, no tām Attiecināmās izmaksas ir EUR 1688316,00. Kohēzijas fonda Atbalsta finansējums ir EUR 844158,00.

 

     Projekta īstenošana tiek uzsākta 31.03.2015. un pabeigta 15.11.2015.

 

 

Informācija Inčukalna un Gaujas iedzīvotājiem

 

 SIA „Vangažu Namsaimnieks” informē, ka, sākot ar š.g. 1.jūliju, tiek uzsākti siltumtrašu rekonstrukcijas darbi Gaujaslīču ielā, Gaujā un jaunas siltumtrases izbūves darbi Miera, Saules un Zvaigžņu ielās Inčukalnā, kurus veiks SIAVidzemes Energoceltnieks” projekta „Siltumenerģijas zudumu samazināšana pārvades un sadales sistēmās” (projekta Nr. PCS/3.5.2.1.1/14/06/030) ietvaros.

Papildus tam, no š.g. 1.jūlija tiek uzsākti jaunas katlumājas būvniecības darbi Inčukalnā, Miera ielā 1 (darbu veicējs- SIA „P.M.G.”) un Gaujas katlumājas rekonstrukcijas darbi Gaujaslīču ielā 41 (darbu veicējs- SIAVidzemes Energoceltnieks”), kuri tiks veikti projekta „Siltumenerģijas ražošanas efektivitātes paaugstināšana, sekmējot fosilā kurināmā aizvietošanu ar atjaunojamiem resursiem” (projekta Nr. PCS/3.5.2.1.1/14/06/035) ietvaros.

Projektu īstenošanas termiņš ir š.g. 1.oktobris.

Līdz ar to Inčukalna un Gaujas iedzīvotājiem tiks radītas īslaicīgas neērtības, ierobežojot gājēju un transporta kustību.

         Lūdzam izturēties ar sapratni, kā arī atvainojamies par sagādātām neērtībām.

 

 

Informācija Vangažu iedzīvotājiem

 

 

SIA „Vangažu Namsaimnieks” informē, ka, sākot ar š.g. 8.jūniju, tiek uzsākti siltumtrašu rekonstrukcijas darbi Vangažos, kurus veiks SIASanart” projekta „Siltumtīklu rekonstrukcija Vangažos” (projekta Nr. PCS/3.5.2.1.1/13/05/024) ietvaros.

Siltumtrašu rekonstrukcija notiks sekojošos posmos:

  1. 1.Siltumtīkli no Priežu ielas 3 līdz Priežu ielai 1, Vangažos, Inčukalna novadā;
  2. 2.Siltumtīkli no Siguldas ielas 1 līdz Siguldas ielai 1A, Siguldas ielai 2A un Vidzemes ielai 15, Vangažos, Inčukalna novadā;
  3. 3.Siltumtīkli no Siguldas ielas 6 līdz Siguldas ielai 8 un Smilšu ielai 1, un no Siguldas ielas 6 līdz esošajai siltuma kamerai Vidzemes ielā Vangažos, Inčukalna novadā;
  4. 4.Siltumtīklu rekonstrukcija no maģistrāles līdz ēkai Smilšu ielā 4, Vangažos, Inčukalna novadā.

Projekta īstenošanas termiņš ir š.g. 28.augusts.

Līdz ar to Vangažu iedzīvotājiem tiks radītas īslaicīgas neērtības, ierobežojot gājēju un transporta kustību, kā arī uz laiku atslēdzot karsto ūdeni, par ko informēsim katru māju atsevišķi.

         Lūdzam izturēties ar sapratni, kā arī atvainojamies par sagādātām neērtībām.

 

SIA „Vangažu Namsaimnieks”

LauvaMedia - Web dizains, mājas lapu izstrāde, iPad/iPhone aplikāciju izstrāde