Meža 2

2021. gada 21. aprīlī ir parakstīts līgums ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” par Eiropas Savienības Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Meža ielā 2, Vangažos, Inčukalna novadā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai.

Projekta ietvaros tiks veikta:

1) fasādes un cokola siltināšana;

2) pagraba pārseguma un bēniņu siltināšana;

3) apkures sistēmas izbūve ar individuālo skaitītāju uzstādīšanu katram dzīvoklim;

4) iekšējās sadzīves kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcija;

5) rekuperatoru uzstādīšana;

6) atsevišķos dzīvokļos individuālo logu nomaiņa;

 

Plānotos darbus veiks:

Būvniecība: SIA “AJ Celtnieks”, būvkom.reģ. Nr.9136-R

Būvuzraudzība: SIA “Brangi”, būvkom.reģ. Nr.11378

Autoruzraudzība: SIA “KB Architecture”, būvkom.reģ. Nr.11444

Projekta vadība: SIA “SNL”, reģistrācijas Nr.50103566651.

Darbus finansē: AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM”.

Dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona: biedrība “Vangaži, Meža 2”.

 

Saskaņā ar energoauditu, veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi nodrošinās:

siltumenerģijas ietaupījumu 97,1 kWh/m2 gadā

siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 95,800 CO2 ekv.T./gadā

 

Kopējās projekta izmaksas EUR 287`709.12 (t.sk. būvdarbi, būvuzraudzība, autoruzraudzība un projekta vadība).

Pateicamies dzīvokļu īpašnieku biedrības “Vangaži, Meža 2” valdei par aktīvo darbu un ieguldījumu rezultāta sasniegšanā.

 


logo

LauvaMedia - Web dizains, mājas lapu izstrāde, iPad/iPhone aplikāciju izstrāde