Vidzemes 12

2021. gada 11. maijā ir parakstīts līgums ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” par Eiropas Savienības Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Vidzemes ielā 12, Vangažos, Inčukalna novadā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai.

 

Projekta ietvaros tiks veikta:

- fasādes, pagraba pārsegumu un cokola daļas siltināšana;

- jumta seguma nomaiņa un siltināšana;

- balkonu pamatnes atjaunošana;

- svaiga gaisa termovārstu VTK100 uzstādīšanu dzīvokļos;

- apkures sistēmas atjaunošana uz divcauruļu sistēmu ar radiatoru nomaiņu;

- kosmētiskais remonts kāpņu telpās;

- atsevišķos dzīvokļos individuālo logu nomaiņa;

 

Plānotos darbus veiks:

Būvniecība: SIA “LAGRON”, būvkom.reģ. Nr. 8908-RR

Būvuzraudzība: SIA “MŪSU UZRAUGS”, būvkom.reģ. Nr. 13861

Autoruzraudzība: SIA ”ARCHE”, būvkom.reģ. Nr. 5199-R

Projekta vadība: SIA “SNL projekti”, reģistrācijas Nr. 40003829363

Darbus finansē: AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” un AS “SEB Banka”

Dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona: biedrība “Vidzemes 12”.

 

Saskaņā ar energoauditu, veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi nodrošinās:

siltumenerģijas ietaupījumu 74.1 kWh/m2 gadā

siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 435.796 CO2 ekv.T./gadā

 

Kopējās projekta izmaksas EUR 1`264`909.89 (t.sk. būvdarbi, būvuzraudzība, autoruzraudzība, projekta vadība un tehniskās dokumentācijas sagatavošana).

 

Pateicamies Dzīvokļu īpašnieku biedrības “Vidzemes 12” valdei par aktīvo darbu un ieguldījumu rezultāta sasniegšanā.


 logo

LauvaMedia - Web dizains, mājas lapu izstrāde, iPad/iPhone aplikāciju izstrāde