Gaujas 11

2020. gada 26.martā ir parakstīts līgums ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” par Eiropas Savienības Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Gaujas ielā 11, Vangažos, Inčukalna novadā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai.

 

Projekta ietvaros tiks veikta:

1) fasādes un cokola siltināšana;

2) pagraba pārseguma un bēniņu siltināšana;

3) jumta seguma nomaiņa;

4) apkures sistēmas izbūve ar individuālo skaitītāju uzstādīšanu katram dzīvoklim;

4) rekuperatoru uzstādīšana;

6) kāpņu telpu remonti.

 

Plānotos darbus veiks:

Būvniecība: SIA AJ Real Estate, būvkom.reģ. Nr. 8624-R

Būvuzraudzība: SIA “Tectum supervising”, būvkom.reģ. Nr. 13872

Autoruzraudzība: SIA ” Knokk Knokk”, būvkom.reģ. Nr. 14184

Projekta vadība: SIA “SNL”, reģistrācijas Nr.50103566651.

Darbus finansē: AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM”.

Dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona: biedrība "Vangažu, Gaujas 11".

 

Saskaņā ar energoauditu, veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi nodrošinās:

siltumenerģijas ietaupījumu 99.20 kWh/m2 gadā

siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 19.622 CO2 ekv.T./gadā

 

Kopējās projekta izmaksas EUR 262`201.87 (t.sk. būvdarbi, būvuzraudzība, autoruzraudzība un projekta vadība).

Pateicamies dzīvokļu īpašnieku biedrības "Vangažu, Gaujas 11" valdei par aktīvo darbu un ieguldījumu rezultāta sasniegšanā.

logo

LauvaMedia - Web dizains, mājas lapu izstrāde, iPad/iPhone aplikāciju izstrāde