Siguldas 1

2021. gada 25.novembrī ir parakstīts līgums ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” par Eiropas Savienības Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Siguldas ielā 1, Vangažos, Ropažu novadā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai.

 

Projekta ietvaros tiks veikta:

  • fasādes un cokola siltināšana;
  • pagraba pārseguma siltināšana;
  • jumta seguma nomaiņa un bēniņu siltināšana;
  • apkures sistēmas atjaunošana uz divcauruļu sistēmu ar radiatoru nomaiņu un alokātoru uzstādīšanu;
  • iekšējās sadzīves kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcija;
  • atsevišķos dzīvokļos individuālo logu nomaiņa.

Plānotos darbus veiks:

Būvniecība: Pilnsabiedrība "P un S" (PA SIA “SPYKE”, reģ.nr.40203131379 un SIA “PRO DEV”, reģ.nr.40003776456), būvkom.reģ. Nr.16869

Būvuzraudzība: SIA Tectum supervising, būvkom.reģ. Nr.13872

Autoruzraudzība: SIA "Siltie Nami", būvkom.reģ. Nr.12954

Projekta vadība: SIA “SNL projekti”, reģistrācijas Nr. 40003829363

Darbus finansē: AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” un AS “SEB Banka”

Dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona: biedrība "S1.2019".

 

Saskaņā ar energoauditu, veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi nodrošinās:

siltumenerģijas ietaupījumu 68,7 kWh/m2 gadā                        

siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 200,604 CO2 ekv.T./gadā

 

Kopējās projekta izmaksas sastāda EUR 890`377.64 (t.sk. būvdarbi, būvuzraudzība, autoruzraudzība, projekta vadība un tehniskās dokumentācijas sagatavošana).

 

Pateicamies dzīvokļu īpašnieku biedrības "S1.2019" valdei par aktīvo darbu un ieguldījumu rezultāta sasniegšanā.


 logo

LauvaMedia - Web dizains, mājas lapu izstrāde, iPad/iPhone aplikāciju izstrāde