Gaujas 17

2021. gada 21.jūnijā ir parakstīts līgums ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” par Eiropas Savienības Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Gaujas ielā 17, Vangažos, Inčukalna novadā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai.

Projekta ietvaros tiks veikta:

1) fasādes un cokola siltināšana;

2) pagraba pārseguma un bēniņu siltināšana;

3) jumta seguma nomaiņa;

4) apkures sistēmas izbūve ar individuālo skaitītāju uzstādīšanu katram dzīvoklim;

 

Plānotos darbus veiks:

Būvniecība: SIA "Siltie Nami", būvkom.reģ. Nr. 12954

Būvuzraudzība: SIA “Brangi”, būvkom.reģ. Nr.11378

Autoruzraudzība: SIA "Siltie Nami", būvkom.reģ. Nr. 12954

Projekta vadība: SIA “SNL”, reģ. Nr.50103566651.

Darbus finansē: AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM”.

Dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona: biedrība “Gaujas 17”.

 

Saskaņā ar energoauditu, veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi nodrošinās:

siltumenerģijas ietaupījumu 114,58 kWh/m2 gadā

siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 13,146 CO2 ekv.T./gadā

 

Kopējās projekta izmaksas EUR 130`383.49 (t.sk. būvdarbi, būvuzraudzība, autoruzraudzība un projekta vadība).

Pateicamies dzīvokļu īpašnieku biedrības “Gaujas 17” valdei par aktīvo darbu un ieguldījumu rezultāta sasniegšanā.


 logo

LauvaMedia - Web dizains, mājas lapu izstrāde, iPad/iPhone aplikāciju izstrāde