Gaujas 8

2019. gada 21. maijā ir parakstīts līgums ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” par Eiropas Savienības Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Gaujas ielā 8, Vangažos, Inčukalna novadā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai.

Projekta ietvaros tiks veikta:

1)fasādes un cokola siltināšana;

2)pagraba pārseguma un bēniņu siltināšana;

3)jumta seguma nomaiņa;

4)apkures sistēmas renovācija;

5)rekuperatoru uzstādīšana;

Plānotos darbus veiks:

Būvniecība: SIA “RIKO”, būvkom.reģ. Nr. 0219-R

Būvuzraudzība: SIA “Brangi”, būvkom.reģ. Nr. 11378

Autoruzraudzība: SIA ”ARCHE”, būvkom.reģ. Nr. 5199-R

Projekta vadība: SIA “SNL”, reģistrācijas Nr.50103566651.

Darbus finansē: AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM”.

Dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona: Dzīvokļu īpašnieku biedrība “Gaujas 8, Vangaži”.

Saskaņā ar energoauditu, veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi nodrošinās:

  • siltumenerģijas ietaupījumu 124.90 kWh/m2 gadā
  • siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 24.577 CO2 ekv.T./gadā

Kopējās projekta izmaksas EUR 240`451.72 (t.sk. būvdarbi, būvuzraudzība, autoruzraudzība un projekta vadība).

Pateicamies Dzīvokļu īpašnieku biedrības “Gaujas 8, Vangaži” valdei par aktīvo darbu un ieguldījumu rezultāta sasniegšanā.

logo

LauvaMedia - Web dizains, mājas lapu izstrāde, iPad/iPhone aplikāciju izstrāde