Meža 4

2020. gada 20. februārī ir parakstīts līgums ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” par Eiropas Savienības Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Meža ielā 4, Vangažos, Inčukalna novadā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai.

Projekta ietvaros tiks veikta:

1) fasādes un cokola siltināšana;

2) pagraba pārseguma un bēniņu siltināšana;

3) apkures sistēmas izbūve ar individuālo skaitītāju uzstādīšanu katram dzīvoklim;

4) rekuperatoru uzstādīšana.

 

Plānotos darbus veiks:

Būvniecība: SIA “Balti Construction”, būvkom.reģ. Nr. 11747

Būvuzraudzība: SIA “Tectum supervising”, būvkom.reģ. Nr. 13872

Autoruzraudzība: SIA ” Knokk Knokk”, būvkom.reģ. Nr. 14184

Projekta vadība: SIA “SNL”, reģistrācijas Nr.50103566651.

Darbus finansē: AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM”.

Dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona: Dzīvokļu īpašnieku biedrība “Meža 4, Vangaži”.

 

Saskaņā ar energoauditu, veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi nodrošinās:

siltumenerģijas ietaupījumu 96.50 kWh/m2 gadā

siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 25.226 CO2 ekv.T./gadā

 

Kopējās projekta izmaksas EUR 259`942.07 (t.sk. būvdarbi, būvuzraudzība, autoruzraudzība un projekta vadība).

Pateicamies Dzīvokļu īpašnieku biedrības “Meža 4, Vangaži” valdei par aktīvo darbu un ieguldījumu rezultāta sasniegšanā.


logo

LauvaMedia - Web dizains, mājas lapu izstrāde, iPad/iPhone aplikāciju izstrāde