Vidzemes 3

2021. gada 18.jūnijā ir parakstīts līgums ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” par Eiropas Savienības Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Vidzemes ielā 3, Vangažos, Inčukalna novadā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai.

Projekta ietvaros tiks veikta:

1) fasādes un cokola siltināšana;

2) pagraba pārseguma un bēniņu siltināšana;

3) jumta seguma nomaiņa;

4) apkures sistēmas izbūve ar individuālo skaitītāju uzstādīšanu katram dzīvoklim;

 

Plānotos darbus veiks:

Būvniecība: SIA "AJ Real Estate”, būvkom.reģ. Nr. 8624-R

Būvuzraudzība: SIA “Brangi”, būvkom.reģ. Nr.11378

Autoruzraudzība: sertificēts arhitekts Māris Lācis, sertifikāts 1-00794, 3-02207

Projekta vadība: SIA “SNL”, reģistrācijas Nr.50103566651.

Darbus finansē: AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM”.

Dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona: biedrība “Vidzemes 3”.

 

Saskaņā ar energoauditu, veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi nodrošinās:

siltumenerģijas ietaupījumu 103,08 kWh/m2 gadā

siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 12,153 CO2 ekv.T./gadā

 

 

Kopējās projekta izmaksas EUR 124`674.20 (t.sk. būvdarbi, būvuzraudzība, autoruzraudzība un projekta vadība).

Pateicamies dzīvokļu īpašnieku biedrības “Vidzemes 3” valdei par aktīvo darbu un ieguldījumu rezultāta sasniegšanā.


 logo

LauvaMedia - Web dizains, mājas lapu izstrāde, iPad/iPhone aplikāciju izstrāde