Vidzemes 4

2020. gada 31. jūlijā ir parakstīts līgums ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” par Eiropas Savienības Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Vidzemes ielā 4, Vangažos, Inčukalna novadā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai.

Projekta ietvaros tiks veikta:

1)fasādes un cokola siltināšana;

2)pagraba pārseguma un bēniņu siltināšana;

3)jumta seguma nomaiņa;

4)apkures sistēmas renovācija;

5)rekuperatoru uzstādīšana;

 

Plānotos darbus veiks:

Būvniecība: Personu apvienība SIA “RIKO”, būvkom.reģ. Nr.0219-R un SIA “ULRE”, būvkom.reģ. Nr.6798-R

Būvuzraudzība: SIA “Brangi”, būvkom.reģ. Nr. 11378

Autoruzraudzība: SIA ”ARCHE”, būvkom.reģ. Nr. 5199-R

Projekta vadība: SIA “Visitors”, reģistrācijas Nr. 40003829363

Darbus finansē: AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM”

Dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona: Dzīvokļu īpašnieku biedrība “Vidzemes 4”.

 

Saskaņā ar energoauditu, veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi nodrošinās:

siltumenerģijas ietaupījumu 112,5 kWh/m2 gadā

siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 23,221 CO2 ekv.T./gadā

 

Kopējās projekta izmaksas EUR 249`347.17 (t.sk. būvdarbi, būvuzraudzība, autoruzraudzība, projekta vadība un tehniskās dokumentācijas sagatavošana).

 

Pateicamies Dzīvokļu īpašnieku biedrības “Vidzemes 4” valdei par aktīvo darbu un ieguldījumu rezultāta sasniegšanā.


 logo

LauvaMedia - Web dizains, mājas lapu izstrāde, iPad/iPhone aplikāciju izstrāde